WD en lokale overheid presenteren initiatief Waterstof-vulstations bij Ministerie

Drechtsteden – Nederland staat volgens de akkoorden van Parijs voor de opgave om in 2050 de CO2 uitstoot met 80 tot 95% te verminderen. Uiteindelijk moeten we naar een klimaatneutraal energie- en grondstoffensysteem. Alle mogelijke opties zullen uit de kast moeten worden gehaald om de gestelde doelen in alle sectoren te bereiken. Daarbij biedt waterstof belangrijke oplossingen. Werkgevers in de Drechtsteden hebben het voortouw genomen om binnen een tijdsbestek van drie jaar, vijf a zes waterstof-vulstations te realiseren in de Dordtse regio. Dit initiatief is ontstaan aan een van de innovatietafels van Werkgevers Drechtsteden (WD). Leden van de WD zijn samen aan de slag gegaan en hebben ook andere partijen, zoals onder meer lokale overheden, weten te enthousiasmeren om aan te haken.

Motto

Het motto bij Werkgevers Drechtsteden: de richting die we op moeten is onontkoombaar, maar biedt ook kansen. Aan de andere kant heb je het al snel over een investering van 1,3 tot 1,5 miljoen euro voor een enkelvoudig waterstof-vulstation voor personenauto’s. Dat hoest je niet zomaar op. Volgens een van de initiatiefnemer WD is het project dan ook te groot om alleen te doen. WD-voorzitter Jacob Klink vertelt desgevraagd met dit initiatief te willen doorpakken. 

Start realisatie eerste Waterstof-vulstation eind dit jaar in Dordrecht

Het heeft ertoe geleid dat er een convenant is afgesloten met diverse partijen in de regio. Eind van dit jaar, of begin volgend jaar, de aanvang zal plaatsvinden voor de realisatie van het eerste waterstof-vulstation in de regio. Het eerste waterstof-vulstation zal in de loop van volgend jaar operationeel zijn aan de Laan der Verenigde Naties in Dordrecht. Dit initiatief moet wat de WD betreft niet beperkt blijven tot tankstations voor personen auto’s. Ook andere vervoersmodaliteiten moeten hiervoor benut gaan worden.

Presentatie initiatief bij Ministerie Infrastructuur en Milieu

Maandag 27 mei presenteerde een afvaardiging van Werkgevers Drechtsteden, de Economic Development Board Drechtsteden en wethouders Jacqueline van Dongen (Zwijndrecht) en André Flach (Hendrik-Ido-Ambacht) het plan op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hier werd het plan positief en enthousiast ontvangen. De vertegenwoordiger namens het Ministerie complimenteerde de initiatiefnemers. Ook werd een toezegging gedaan om langs te komen in de Drechtsteden. Na afloop van de bijeenkomst op het Ministerie gingen de aanwezigen op de foto meteen op waterstof rijdende auto van Amega.