Verkenning HBO-trajecten

Op maandag 13 mei bezochten bestuurders en vertegenwoordigers vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven Rotterdam Academy. Tijdens dit bezoek kon de delegatie leren van de Rotterdamse ervaringen met Associate degree (Ad) opleidingen. Een Ad is een praktisch ingestoken tweejarige hbo-opleiding.

Er werd in kaart gebracht of dit ook voor de Drechtsteden ontwikkeld kan worden. Goede aansluiting op de opleidingsvraag vanuit de regio is hierbij essentieel. Begin februari maakten vijf onderwijsinstellingen (Hogeschool Rotterdam, Avans, Inholland, Christelijke Hogeschool Ede en Da Vinci College/HBO Drechtsteden), gemeentebesturen in de Drechtsteden en bedrijfsleven bekend gezamenlijk te werken aan hoger onderwijs dat past bij de regio. Een aantrekkelijke stage- en afstudeeromgeving wordt hierbij ook meegenomen. Het streven is om de verkenning voor de zomer af te ronden.