Top bedrijven: ‘Wij blijven investeren in innovatie’

Dat was de conclusie van een regionale bijeenkomst waarbij CEO’s en top managers zich met elkaar bogen over de gevolgen van de Corona crisis. Naast 15 bedrijven waren onderwijs en overheid vertegenwoordigd. Sjoerd Vollebregt, voorzitter EDB: ‘We zien dat veel bedrijven de noodzaak hebben te focussen op de core business, terwijl in deze periode juist het fundament voor een sterk in beweging zijnde wereld moet worden gelegd. Nu meer investeren in innovatie en sociale vernieuwing geeft de vruchtbare bodem voor onze maatschappelijke welvaart.’