Leefklimaat: wonen, werken, leven

Ook visueel willen we meer aandacht voor de regio. Er zijn schetsen gemaakt voor het uitlichten van iconen in het bruisend hart van de Drechtsteden. Een fontein op het Drierivierenpunt, de Zwijndrechtse brug in het licht, een spectaculair project op de Alblasserdamse brug en een uit het oog springende Papendrechtse brug. Zo markeren we als Drechtsteden wat we zijn: een bruisende regio waar veel kan. Met een uitstekende link naar Rotterdam en de provincie. Maar vooral: gedreven door de ondernemer.

“Nieuwe initiatieven nemen voor een levendige, duurzame en toekomstbestendige regio richting 2030.”

Quickscan Digitale Mainport

Onderzoek glasvezel ‘Digitale Mainport’ uitgevoerd

VitrumNet en Werkgevers Drechtsteden hebben een Quickscan Digitale Mainport uitgevoerd in opdracht van de Economic Development Board. Met dit onderzoek is duidelijk geworden welke mogelijkheden er zijn het bestaande glasvezelnetwerk maximaal te benutten. De Quickscan benoemt knelpunten, urgentie en context.

Wico van Helden: “De economische aanjager van ‘BV Nederland’ is historisch gevormd door de zeehavens, luchthavens en nu de digitale havens. Als Nederland hebben we daarin een voortrekkersrol. In de Drechtsteden hebben we extra kansen door ons eigen glasvezelnetwerk. Die gaan veel verder dan snel internet en beschikbaarheid van glasvezel. Denk aan sensortechnologie, smart city en ketenpartners. Er zijn legio mogelijkheden.”

De digitale glasvezelinfrastructuur kan worden ingezet voor eigen gebruik, het leveren van diensten, het afnemen van diensten of voor een combinatie van alle drie. Dat biedt nieuwe mogelijkheden voor onderlinge (digitale) dienstverlening. Veiligheid speelt daarbij een belangrijke rol. De Quickscan noemt de publiek-private samenwerking in Breedband Drechtsteden uniek. Het bestaande glasvezelnetwerk heeft goede mogelijkheden om uit te breiden. Economische kansen ontstaan door slimme verbindingen tussen bestaande initiatieven. In de gewenste situatie is er een platform voor veilige data-uitwisseling en regie waardoor iedereen snel en makkelijk kan worden aangesloten. Het advies luidt de infrastructuur binnen vijf jaar aan te leggen en te laten werken.

De komende tijd werkt de Economic Development Board aan een operationeel plan. Bedrijven en maatschappelijke instellingen wordt gevraagd naar hun prioriteiten. Hoe ontsluiten we de woonwijken en bedrijventerreinen? Op welke manier profiteren zorg- en onderwijsinstellingen optimaal? Hoe maken we een Smart City? Kortom, de sector is aan het woord. Samen bouwen we de Digitale Mainport.

Partner in Energiestrategie Drechtsteden

De Economic Development Board heeft zich als partner aangesloten bij de Programmaraad Energietransitie Drechtsteden. Meer informatie over de Energiestrategie Drechtsteden vindt u op www.energiestrategiedrechtsteden.nl

Onderzoek naar levendigheid/logische gebiedsindeling gestart

Posad en Maxwan doen in opdracht van de Economic Development Board een onderzoek naar de stedelijkheid in de Drechtsteden. De Drechtsteden willen recht doen aan de potentie die de locatie, de economische sector en het aantal inwoners met zich mee brengt. Dit onderzoek laat zien waar de Drechtsteden staan ten opzichte van deze ambitie.

25 iconen campagne

In de ’25 iconen campagne’ worden de parels van de regio in de schijnwerpers gezet en in verbinding gebracht. Samen maken we een regio waarin het goed wonen, goed werken en goed leven is.