Een onderscheidende kennis- en innovatie-infrastructuur past bij een Maritieme Topregio als de Drecht Cities. De campus is hiervan het knooppunt. We focussen op het fysiek en inhoudelijk verbinden van het Leerpark, het Gezondheidspark en de Sportboulevard.

Naast het onderling verbinden van de parken, wordt de verbinding gelegd met het regionale bedrijfsleven. Zo is deze omgeving aantrekkelijk voor studenten en voor start-ups. Dit geeft een boost aan de regionale arbeidsmarkt en de innovatieve kenniseconomie. De Duurzaamheidsfabriek is als Fieldlab het icoon van deze ontwikkelingen en als open innovatiecentrum belangrijk in het netwerk van innovatiecentra van regionale leading firms.

“Bundelen en stimuleren van initiatieven die bijdragen aan een hoger opleidingsniveau en een leven lang innoveren.”