Projecten

De Economic Development Board bundelt de kracht van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid (triple helix) in projecten. Deze projecten hebben impact op innovatie, vestigingsklimaat en werkgelegenheid. De EDB vervult verschillende rollen:

–   Aanjagen
–   Initiëren
–   Stimuleren
–   Managen
–   Verbinden
–   Coördineren

Download onze Development Guide voor een overzicht van alle triple helix initiatieven.

Wij bouwen aan… Young Professionals netwerk

Rol EDB: initiëren, verbinden, managen

Het Young Professional programma bestaat uit challenges waarvoor jong talent van de bedrijven binnen acht werkdagen een concrete oplossing biedt. De teams gaan aan de slag in wisselende samenstellingen en met diverse achtergronden. Het resultaat? Unieke crossovers en innovatieve oplossingen. Dit is een intensief traject dat in de eerste plaatst is gestart om samen met bedrijven en kennisinstellingen een meer dan uitstekende en inspirerende omgeving te realiseren voor young professionals, alsmede de innovatiekracht van de regio verder te versterken.’ Deze community ontdekken?

Wij bouwen aan… iconen en gevoel van trots

Rol EDB: managen

Het iconenproject realiseert iconen op verschillende plekken in de Drechtsteden. De regio moet meer gebruik maken van haar grootste troef: het water. Het moet de verbindende schakel in de gebiedsontwikkeling vormen. Daar wordt vaart aan gegeven door het ontwikkelen van vier iconen. Drie bruggen en een fontein op het unieke Drierivierenpunt vormen het bruisend hart van de Drechtsteden en geven een unieke beleving. De ontwerpen liggen klaar. Momenteel loopt het haalbaarheidsonderzoek, samen met het bedrijfsleven. In 2018 werd door de zeven burgemeesters van de Drechtsteden het startsein gegeven voor dit project.

Wij bouwen aan… innovatie in de binnenvaart

Rol EDB: initiëren

Een mooie historie. Nu maakt de binnenvaartsector zich klaar voor de toekomst. De afstand tussen ondernemers onderling en naar innovatieprogramma’s en kennisinstellingen is nog te groot. De sector moet doorpakken op het bundelen van kennis en innovatie. Het vakmanschap van de binnenvaartondernemer bepaalt het imago en de kwaliteit die de sector kenmerkt. In het Binnenvaart Centre of Excellence wordt de hoogwaardige vakkennis van ondernemers in de sector gebundeld. Concrete vraagstukken die bij ondernemers leven worden in teams pragmatisch opgelost. Voor en door ondernemers.

Wij bouwen aan… innovatief watertaxi systeem

Rol EDB: coördineren

Het water verbindt de Drechtsteden. De drie rivieren bieden ruimte voor beroepsvaart, personenvervoer en pleziervaart. Werken, wonen en beleven. De binnenvaart en complexe logistiek zijn de grootste gebruikers van de rivieren, maar met de komst van de Waterbus is personenvervoer ook steeds belangrijker geworden. De volle potentie van het water wordt nog niet benut. De regio wil een flexibel systeem inrichten, waarbij ook op de korte afstanden veel meer gebruik wordt gemaakt van het water. De Drechtsteden en EDB hebben initiatief genomen om de haalbaarheid van pilots te onderzoeken. Deze proef is voor en door bedrijven. De Economic Development Board bouwt mee aan een consortium. Wilt u deelnemen?

Wij bouwen aan… Digital Mainport Drechtsteden

Rol EDB: initiëren

De economische aanjager van de ‘BV Nederland’ is historisch gevormd door zeehavens, luchthavens en nu de digitale havens. Nederland heeft daarin een voorttrekkersrol. De regio Drechtsteden is uniek in Nederland door haar 100 procent open glasvezelnetwerk. Dit netwerk is eigendom van bedrijven, woningcorporaties en publieke partijen. Uit een Quickscan van de Economic Development Board en Werkgevers Drechtsteden blijkt dat er meer innovaties uit het bestaande netwerk te halen zijn. Klik hier voor de website.

Wij bouwen aan… HBO in de Drechtsteden

Rol EDB: aanjagen en verbinden

Met het programma Hoger Onderwijs Drechtsteden wordt hard gewerkt aan het realiseren van hoger onderwijs in- en voor de Drechtsteden. Dit moet leiden tot een businessplan voor zo’n acht tot tien opleidingen. Behoeften van bedrijven worden hierin meegenomen. Onder leiding van programmadirecteur Erwin van Braam worden ondernemersgesprekken gevoerd. Ondernemers en bedrijven ontvangen uitnodigingen en kunnen zich aanmelden. Lees meer op de website

Wij bouwen aan… Beleven

Rol EDB: initiëren en verbinden

In 2019 is Dordrecht opnieuw uitgeroepen tot Evenementenstad van het jaar. Evenementen horen bij de stad. Er is ruimte voor experimenten en nieuwe initiatieven. De stad valt steeds meer op. De Engelse krant The Times noemt Dordrecht een ‘verborgen juweel’ en tipt de stad als alternatief voor wie is uitgekeken op Parijs en Barcelona. Toch hoor je nog regelmatig dat er te weinig te doen is. Hier is wel ruimte voor in de gebiedsontwikkeling. Daarom is de EDB over de grens van economie een verdiepende studie gestart, welke is uitgewerkt door Posad. Posad komt met zeven aanbevelingen. Download hier het rapport.

Wij bouwen aan… Fieldlab Delta Technology

Rol EDB: initiëren

De rivieren en haar historie hebben de Drechtsteden gevormd tot de Maritieme Topregio die zij nu is. Boskalis, Van Oord, Damen, IHC, Van den Herik. De regio kent een sterk baggercluster. Om het Nederlandse cluster te versterken ten opzichte van de rest van de wereld stimuleert de Economic Development Board deze bedrijven kennis te delen en samen te innoveren. 

Wij bouwen aan… versnelling woningbouw

Rol EDB: stimuleren

De regio heeft een grote uitdaging. 25.000 extra woningen bouwen tot het jaar 2030. Geen middelmaat, maar goede woningen en voorzieningen. Investeren op prikkelende locaties in de regio, zodat jongeren het uitdagend vinden bij ons te komen wonen. Wij zien kansen op het gebied van wonen en werken als we verschillende plekken langs de oevers kunnen ontwikkelen tot moderne hotspots. Hier gaan beleven, wonen en werken hand in hand. De potentie van een uniek woonklimaat wordt nu nog onvoldoende benut. De EDB stimuleert door bedrijven en ontwikkelaars te betrekken bij deze uitdaging. 

Wij bouwen aan… Campus en Incubation Center

Rol EDB: stimuleren

De Campus is het knooppunt voor het ontwikkelen van kennis en innovatie. Het onderwijs van de 21e eeuw kenmerkt zich door innovatie, creativiteit, duurzaamheid, technologie en omgevingsbewustzijn. Het is van belang voor de regio dat talent wordt aangetrokken en behouden. Met hoogwaardig MBO onderwijs en bijzondere testfaciliteiten zoals de Duurzaamheidsfabriek en de Maakfabriek. Ook welzijn en zorgtechnologie nemen een steeds nadrukkelijkere plaats in. De Economic Development Board focust op het fysiek en inhoudelijk verbinden van het Leerpark, het Gezondheidspark en de Sportboulevard. Ook worden kansen onderzocht om een Incubation Center te ontwikkelen om (zorg)innovaties te versnellen. 

Wij bouwen aan… Human Capital Agenda

Rol EDB: verbinden

Waar vroeger ambachtelijke opleidingen nog volstonden, verschuift dit sterk naar hoogwaardig vakmanschap. Met name in technische beroepen. Veel werkgevers in de regio hebben moeite met het vervullen van vacatures. Het tekort aan hoger opgeleiden neemt de komende jaren alleen maar toe. Van de 30.000 banen die worden gecreëerd tot 2030 zal een groot deel op HBO niveau zijn. De Drechtsteden bouwt daarom aan een infrastructuur waarin kennis optimaal ontwikkeld kan worden. Het doel? Voldoen aan de groeiende vraag naar werknemers door te focussen op een leven lang ontwikkelen. De EDB en Drechtsteden sluiten ook aan bij de Human Capital Agenda van de provincie Zuid- Holland.

Wij bouwen aan… energietransitie

Rol EDB: stimuleren

Drechtsteden wil koploper zijn in de energietransitie. Gedreven door onder andere het Klimaatakkoord van Parijs stelt de regio zich tot doel om voor het jaar 2050 energieneutraal te zijn. Dit begint met een gezamenlijke strategie in de triple helix. Ruim dertig vertegenwoordigers hebben hun handtekening gezet onder de Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden Energieneutraal 2050. Dit zijn woningstichtingen, gemeenten, provincie, netbeheer, warmtebedrijf, onderwijs, bedrijfsleven en inwoners. 

Wij bouwen aan… ecosysteem zorgtechnologie

Rol EDB: initiëren

In 2017 nam het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) het initiatief om te bouwen aan het concept DrechtValley: een community met als doel de regio Drechtsteden gezonder te maken door inzet van technologie en innovatie. Het gaat om samenwerkingen faciliteren en verbinding maken tussen bedrijfsleven, zorginstellingen, studenten, overheid en inwoners. DrechtValley bewijst de behoefte aan samenwerking. Bij de start van de Economic Development Board (EDB) in januari 2017 werd het fysiek en inhoudelijk verbinden van het Gezondheidspark, de Sportboulevard en het Leerpark een van de doelen. Samen vormen deze gebieden de regionale Campus. 

Wij bouwen aan… opleiding voor lassers en fitters

Rol EDB: initiëren en aanjagen

 

ENGIE leidt op haar locatie in het Zeehavengebied in Dordrecht lassers en fitters op. Op dit moment zijn er 18 leerlingen per jaar onder de vleugels van één leermeester. Er is potentie om uit te breiden als meerdere bedrijven meedoen. De Economic Development Board en de Drechtsteden onderzoeken de mogelijkheid om dit gefaseerd op te schalen naar 75 leerlingen per jaar (met 3 leermeesters). Meedoen? Neem contact op met projectmanager Janno Heinen

Wij bouwen aan… MKB innovatietafels

Rol EDB: stimuleren en verbinden

Innovatietafels worden mede mogelijk gemaakt door Werkgevers Drechtsteden (WD). Een innovatietafel begint naar aanleiding van een idee waar ondernemers bij betrokken zijn. Om tafel bespreken meerdere ondernemers de haalbaarheid. Bij een concreet plan worden meerdere stakeholders betrokken en worden acties voor het doorontwikkelen bepaald. De volgende innovatietafels zijn actief: E-facturatie, Digital Mainport Drechtsteden, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gelden, Waterstof, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Bereikbaarheid, De Normaalste Zaak en Hoger Onderwijs. Meedoen? Neem contact op met de WD.