Projecten

De Economic Development Board bundelt de kracht van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid (triple helix) in projecten. Deze projecten hebben impact op innovatie, vestigingsklimaat en werkgelegenheid. De EDB vervult verschillende rollen:

–   Aanjagen
–   Initiëren
–   Stimuleren
–   Managen
–   Verbinden
–   Coördineren

Download onze Development Guide voor een overzicht van alle triple helix initiatieven.

#1 Human Capital en Hoger Onderwijs

Rol EDB: aanjagen en verbinden

Er wordt hard gewerkt aan het realiseren van hoger onderwijs in- en voor de Drechtsteden. Waar vroeger ambachtelijke opleidingen nog volstonden, verschuift dit sterk naar hoogwaardig vakmanschap. Met name in technische beroepen. Veel werkgevers in de regio hebben moeite met het vervullen van vacatures. Het tekort aan hoger opgeleiden neemt de komende jaren alleen maar toe. Van de 30.000 banen die worden gecreëerd tot 2030 zal een groot deel op HBO niveau zijn. Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, de Christelijke Hogeschool Ede, Avans Hogeschool en Da Vinci College/HBO Drechtsteden werken nauw samen aan een stevig aanbod van zogeheten Associate degree-opleidingen (Ad’s). Daarnaast worden kwalitatief goede en innovatieve stages en praktijkopdrachten ontwikkeld. Zo maken studenten aan het eind van hun studie intensief kennis met bedrijven in onze regio. Het programma moet leiden tot een businessplan voor zo’n acht tot tien opleidingen. Behoeften van bedrijven worden hierin meegenomen. De EDB werkt mee door het aanhaken van het bedrijfsleven. De EDB en Drechtsteden sluiten ook aan bij de Human Capital Agenda van de provincie Zuid- Holland.

Lees meer op de website van Hoger Onderwijs Drechtsteden

#2 Drecht Cities Young Professionals

Rol EDB: initiëren, verbinden, managen

Het Young Professional programma bestaat uit challenges waarvoor jong talent van bedrijven binnen acht werkdagen een concrete oplossing biedt. De teams gaan aan de slag in wisselende samenstellingen en met diverse achtergronden. Het resultaat? Unieke cross-overs en innovatieve oplossingen. Dit is een intensief traject dat in de eerste plaats is gestart om samen met bedrijven en kennisinstellingen een meer dan uitstekende en inspirerende omgeving te realiseren voor young professionals, alsmede de innovatiekracht van de regio verder te versterken. Deze community ontdekken?

#3 Incubation Center Zorgtechnologie

Rol EDB: initiëren

In 2017 nam het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) het initiatief om te bouwen aan het concept DrechtValley: een community met als doel de regio Drechtsteden gezonder te maken door inzet van technologie en innovatie. Het gaat om samenwerkingen faciliteren en verbinding maken tussen bedrijfsleven, zorginstellingen, studenten, overheid en inwoners. DrechtValley bewijst de behoefte aan samenwerking. De EDB wil dit concept een stap verder brengen en onderzoekt kansen om een Incubation Center te ontwikkelen om (zorg)innovaties te versnellen. En waar zou dit beter passen dan op de campus? Dit is immers hét knooppunt voor het ontwikkelen van kennis en innovatie in de regio. 

#4 Fieldlab Delta Technology

Rol EDB: initiëren

De rivieren en haar historie hebben de Drechtsteden gevormd tot de Maritieme Topregio die zij nu is. Bedrijven uit het Drechtstedelijk Waterrijk zijn wereldwijd koplopers op het gebied van maritieme maakindustrie, binnenvaart en deltatechnologie. Dat is geen toeval. Bewoners hebben van een nood een deugd gemaakt. Van strijd tegen het water naar specialisten in omgang met water. Boskalis, Van Oord, Damen, IHC, Van den Herik; de Drechtsteden kent een sterk baggercluster. Ook is EcoShape reeds succesvol met Building with Nature en heeft Netics stappen voorwaarts gezet in het realiseren van de Baggerfabriek Drechtsteden, waar baggerspecie wordt omgezet in bouwmateriaal. Om het Nederlandse cluster te versterken ten opzichte van de rest van de wereld stimuleert de EDB al deze bedrijven kennis te delen en samen te innoveren. Samen werken aan het schip van de toekomst, met onderwijs en overheid. We willen hier experimenteren. In harmonie met de natuur. 

#5 Innovatief Personenvervoer over Water

Rol EDB: coördineren

Het water verbindt de Drechtsteden. De drie rivieren bieden ruimte voor beroepsvaart, personenvervoer en pleziervaart. Werken, wonen en beleven. De binnenvaart en complexe logistiek zijn de grootste gebruikers van de rivieren, maar met de komst van de Waterbus is personenvervoer ook steeds belangrijker geworden. De volle potentie van het water wordt nog niet benut. De urgentie voor vervoer over water wordt alsmaar groter, kijkend naar de fileproblematiek op de A15, A16 en N3. De regio wil een flexibel systeem inrichten, waarbij ook op de korte afstanden veel meer gebruik wordt gemaakt van het water. De Drechtsteden en EDB hebben initiatief genomen om de haalbaarheid van dit watertaxisysteem te onderzoeken. Deze proef is voor en door bedrijven. Dit project wordt uitgewerkt met Werkgevers Drechtsteden door middel van een innovatietafel. Lees meer in het nieuwsartikel over de eerste bijeenkomst.

#6 Iconen

Rol EDB: managen

Het iconenproject realiseert iconen op verschillende plekken in de Drechtsteden. De regio kan meer gebruik maken van haar grootste troef: het water. Het moet de verbindende schakel in de gebiedsontwikkeling vormen. Daar wordt vaart aan gegeven door het ontwikkelen van vier iconen. Drie bruggen en een fontein op het unieke Drierivierenpunt vormen het bruisend hart van de Drechtsteden en geven een unieke beleving. De ontwerpen liggen klaar. Momenteel loopt het haalbaarheidsonderzoek, samen met het bedrijfsleven. In 2018 werd door de zeven burgemeesters van de Drechtsteden het startsein gegeven voor dit project.

#7 Maritime Valley

Rol EDB: initiëren

Bedrijven uit de Drechtsteden zijn wereldwijd actief. Mensen, gereedschappen en onderdelen worden over de hele wereld verstuurd. In de zomer van 2019 werden young professionals van Boskalis, Damen, Oceanco, Veth Propulsion en Connectplaza uitgedaagd te komen met een nieuwe marktbenadering, waarbij de individuele mindset van maritieme bedrijven wordt omgezet naar een gezamenlijk ecosysteem. Hieruit blijkt dat er zeker kans is voor meer samenwerking om middelen gezamenlijk efficiënter en duurzamer in te zetten. Doordat dit initiatief goed aansluit bij de prioriteiten van de Regionale Groeiagenda zet de EDB zich in voor de uitwerking van de Maritime Valley.

#8 Ontdek Je Stad en Dordtse Introductiedagen

Rol EDB: initiëren en verbinden

Op dit moment wonen er ruim 50.000 jonge mensen (20 – 35 jaar) in de Drechtsteden. De generatie die de regio toekomst geeft. Juist deze groep trekt langzaam weg naar andere steden, omdat daar simpelweg meer prikkels te halen zijn. Dat mogen we niet laten gebeuren. Er zijn reeds veel initiatieven en evenementen. In 2019 is Dordrecht opnieuw uitgeroepen tot Evenementenstad van het jaar. De stad valt steeds meer op. De Engelse krant The Times noemt Dordrecht een ‘verborgen juweel’ en tipt de stad als alternatief voor wie is uitgekeken op Parijs en Barcelona. Toch hoor je nog regelmatig dat er te weinig te doen. Hoe komt dit? Waar komen jonge mensen op af? Of wat schrikt hen juist af? Wie dit beter te vragen dan de groep zelf. De EDB is een verdiepende studie gestart in aanvulling op het rapport Drechtstedelijk Waterrijk 2018, waarin Posad komt met zeven aanbevelingen voor gebiedsontwikkeling en beleving. In het project Ontdek Je Stad voegen we daar concrete aanbevelingen met een focus op beleven aan toe. De eerste pilot met de Dordtse Introductiedag (DID) voor studenten was in ieder geval een succes!

#9 River Cruise Terminal

Rol EDB: stimuleren

De riviercruisemarkt groeit hard in passagiers, schepen en uitgaven. Dit biedt kansen voor regio’s als de Drechtsteden met een in potentie aantrekkelijk cruiseproduct. Dagelijks varen er vele rivier cruise schepen volgeladen met internationale passagiers langs de Drechtsteden. Er zijn maar weinig van deze passagiersschepen die er ook daadwerkelijk aanmeren. Er is veel vraag naar kades om bestaande routes uit te breiden en nieuwe te ontwikkelen. Met een goede productontwikkeling kan er nog veel winst geboekt worden voor de regio. Dit vraagt focus, regie en middelen. Hier zet de EDB zich samen met de Dutch Delta Cruise Port voor in.

#10 Public Affairs en Regio Deal

Rol EDB: verbinden

Regio Drechtsteden-Gorinchem en de provincie Zuid-Holland hebben op 27 november gezamenlijk de Regio Deal bij het Rijk ingediend. Begin 2020 wordt bekend of het gebied kan rekenen op een investering van 155 miljoen euro ter bevordering van de brede welvaart. De propositie voor een Regio Deal met het Rijk is een gezamenlijke inzet van overheden en vele partijen uit het bedrijfsleven en het onderwijsveld. Zij hebben samen gezorgd voor een krachtig samenhangend pakket van projecten, die snel uitgevoerd kunnen worden. De EDB is aangesloten als partner en werkt mee in het ophalen en realiseren van projecten. 

De EDB is verder betrokken bij: