Plan Hoger Onderwijs in Dordrecht medio juni 2019 gereed

Vijf onderwijsinstellingen (Hogeschool Rotterdam, Avans, Inholland, Christelijke Hogeschool Ede en DaVinci College/HBO Drechtsteden), gemeentebesturen in de Drechtsteden en het regionale werkveld hebben op 4 februari de gezamenlijke ambitie geformuleerd om in Dordrecht hoger onderwijs te ontwikkelen dat past bij de Drechtsteden. Zo willen ze meer jongeren in de regio de mogelijkheid bieden om mee te bouwen aan een goed economisch klimaat en een sterke, veerkrachtige samenleving. Met elkaar hebben zij afgesproken om nu in kaart te brengen welk aanbod past bij de Drechtsteden. Het streven is om voor de zomer deze verkenning op te leveren.

Peter Heijkoop, wethouder Werk en Inkomen, Zorg en Welzijn, Arbeidsmarkt, Onderwijs in Dordrecht, onderstreept het belang van deze samenwerking: “Het versterken van hoger onderwijs in de regio is nodig om het vestigingsklimaat, voor zowel inwoners als bedrijven in de regio, te verbeteren. De regio Drechtsteden kan beter worden benut als plek waar je kunt leren, ontwikkelen en professionele ervaring kunt opdoen. Studenten kunnen dan direct aansluitend na hun studie met een beter perspectief de arbeidsmarkt op om een kansrijke eerste baan in de eigen regio te vinden. Zo moet worden voorkomen dat hoger opgeleiden de regio verlaten na afronding van hun studie, maar de regio juist blijven verrijken”, aldus Peter Heijkoop.

Ron Bormans, bestuursvoorzitter van Hogeschool Rotterdam, heeft afgelopen november aangeboden het voortouw te nemen om in samenwerking met alle onderwijspartners en het werkveld een concrete invulling te geven aan de verkenning. “Na de aanbevelingen van professor Marc Vermeulen, die in opdracht van Gemeente Dordrecht in kaart bracht hoe hoger onderwijs in deze regio eruit zou moeten zien, bleek dat de behoefte aan hoger onderwijs in de regio Drechtsteden groot is. Wij nemen vanuit Hogeschool Rotterdam daarom graag de verantwoordelijkheid deze aanbevelingen in gezamenlijkheid verder uit te werken.”

Per 1 januari heeft Hogeschool Rotterdam daarom Erwin van Braam aangesteld als programmadirecteur hoger onderwijs Drechtsteden. Onder zijn leiding is de gezamenlijke ambitie geformuleerd en wordt nu uitvoering gegeven aan de ontwikkeling van een passend aanbod. Dat gebeurt langs twee sporen:

  • Welke tweejarige hbo-opleidingen (Associate degree), in aanvulling op reeds bestaande opleidingen, kunnen worden gevestigd in Dordrecht? Goede aansluiting op de opleidingsvraag vanuit de regio is hierbij essentieel. Doel daarbij is om tot een aanbod te komen op de gebieden techniek, ICT, zorg, bouw en onderwijs, waarmee minimaal 1.500 studenten kunnen worden bediend.
  • Hoe kunnen werkgevers en onderwijsinstellingen samen aantrekkelijke stage- en afstudeeromgevingen maken waardoor bijna afgestudeerden intensief kennis maken met werkgevers in de Drechtsteden?
  • Dit project is opgebouwd volgens het Triple Helix principe, een samenwerkingsverband tussen onderwijs, overheid en het bedrijfsleven. “De Drechtsteden is een regio met veel groeipotentie. Grote technologische ontwikkelingen komen snel op ons af. Wat we nodig hebben om verder te groeien zijn slimme, oplossingsgerichte professionals. Door op deze manier samen te werken kunnen we meer jongeren opleiden met en voor bedrijven en organisaties in de Drechtsteden”, besluit Sjoerd Vollebregt, voorzitter van de Economic Development Board Drechtsteden.

Dit is een initiatief van de gemeente Dordrecht, Hogeschool Rotterdam (HR), AVANS Hogeschool, Hogeschool InHolland, Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en ROC DaVinci/HBO Drechtsteden en wordt gesteund door de Drechtsteden en het regionale werkveld.