Oude gewoontes belemmeren efficiëntere containerlogistiek

Rotterdam – Het Havendebat biedt volgens Ben Maelissa, director van Danser Group en lid van de EDB, een uitgelezen gelegenheid om het probleem van de congestie en vertragingen in de containersector aan te pakken. In de hele keten kan efficiënter gewerkt worden. ‘We zeggen het wel steeds met z’n allen – sterker nog: er zijn allerlei gesprekken gaande, zoals het congestieberaad onder leiding van het Havenbedrijf Rotterdam, maar we vallen telkens weer terug in oude gewoontes. Zoals het louter oog hebben voor de eigen efficiency.’ Ben Maelissa is 12 december een van de deelnemers aan het debat over de achterlandlogistiek over water.

Lees het volledige bericht op de website van Nieuwsblad Transport.