Oproep: neem deel aan ondernemerstafels Hoger Onderwijs Drechtsteden

Met het programma Hoger Onderwijs Drechtsteden wordt hard gewerkt aan het realiseren van hoger onderwijs in- en voor de Drechtsteden. Dit moet leiden tot een businessplan voor zo’n acht tot tien opleidingen. Behoeften van bedrijven worden hierin meegenomen. Onder leiding van programmadirecteur Erwin van Braam worden ondernemersgesprekken gevoerd. Ondernemers en bedrijven ontvangen uitnodigingen en kunnen zich aanmelden.

Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, de Christelijke Hogeschool Ede, Avans Hogeschool en Da Vinci College/HBO Drechtsteden werken nauw samen aan een stevig aanbod van zogeheten Associate degree-opleidingen (Ad’s). Daarnaast worden kwalitatief goede en innovatieve stages en praktijkopdrachten ontwikkeld. Zo maken studenten aan het eind van hun studie intensief kennis met bedrijven in onze regio.

Met meer hoger onderwijs in de Drechtsteden willen we meer mensen opleiden en meer hogeropgeleiden in de regio houden. Zo kunnen we de tekorten op de arbeidsmarkt tegengaan. Onderwijswethouder Peter Heijkoop: ‘Het is ook belangrijk voor het vestigingsklimaat voor bedrijven. En als hogeropgeleiden hier een huis kopen, is dat weer goed voor de voorzieningen. De regio als geheel zal daarvan profiteren.’

In het AD van 17 juli laat wethouder Heijkoop, vanuit de Drechtsteden aanjager van deze ontwikkeling, weten dat iedereen aan boord is en er meters worden gemaakt. Hij ziet graag dat de nieuwe Ad-hogeschool zich vestigt op het Leerpark. Kadans Science Partner gaat daar, naast de Duurzaamheidsfabriek, een nieuw gebouw realiseren.

De Economic Development Board (EDB) helpt bij het bundelen van de vraag van bedrijven. Joost Weeda, secretaris EDB, vertelt: ‘we zien veel behoefte aan hoger onderwijs dicht bij de bedrijven. Afstemming tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid is hierin cruciaal. Wij nodigen u daarom van harte uit om in gesprek te gaan.’

Per tafel wordt ingespeeld op trends in de markt. De volgende tafels gaan nog plaatsvinden:

  • 14 oktober, maak- en service
  • 17 oktober, logistiek
  • 28 oktober, zakelijke dienstverlening
  • 31 oktober, techniek en bouw

 

Aanmelden: nadine.kwakernaak@hogeronderwijsdrechtsteden.nl.

Meer informatie.