Kiellegging Futuro MK I op vrijdag 8 maart

Dordrecht – Op vrijdag 8 maart vond de kiellegging van Futuro MK1 plaats in de Maakhal. Jacqueline van Dongen, portefeuillehouder Duurzaamheid en Energietransitie, verrichte de symbolische handeling namens het Drechtstedenbestuur. De kiellegging van Futuro stond in het teken van DuurZaam: ‘Want duurzaam staat voor ons niet alleen voor het ondernemen in een circulaire economie, maar ook voor langdurige relaties met partners’, aldus Serio en Elio Barone.

Ook werd het team van partners rondom Futuro gepresenteerd. Het ontwikkelen van een innovatieve watertaxi is voor Barone alleen mogelijk in samenwerking met regionale partners. De bouw van Futuro wordt begeleid door Cees-Willem Koorneef, manager van het Binnenvaart Centre of Excellence: ‘Ondernemers als Barone kunnen ideeën omzetten in echte innovaties door kennisdelen en samenwerken met andere ondernemers. Dit stimuleren we voor ondernemers op het water en in de binnenvaart’.

Futuro biedt Imbarcazione Barone de kans verder te professionaliseren. Als rondvaartboot vaart zij volledig elektrisch. Voor het fijnmazig vervoer over water is zij inzetbaar als watertaxi met gebruik van fossielvrije, circulaire en synthetische brandstof. Hiermee reduceert Imbarcazione Barone haar CO2-uitstoot met gegarandeerd 89% ten opzichte van fossiele brandstof.

Komend jaar wordt Futuro gebouwd in de Maakhal van de Duurzaamheidsfabriek, gezamenlijk met studenten. Tot de Futuro af is zal Imbarcazione Barone komend seizoen al meer rondvaarten kunnen aanbieden door de inzet van een derde boot: de Talamod.

Impressie Futuro MK 1

Voor meer informatie: www.ibarone.nl