Kick-off project Futuro MK1 in Binnenvaart Centre of Excellence

Op 29 oktober vond de kick-off van het project ‘Futuro MK1’ plaats in het Binnenvaart Centre of Excellence. Onderneming Imbarcazione Barone uit Dordrecht gaat een nieuw modulair scheepsontwerp ontwikkelen voor fijnmazig personenvervoer over water. Met het project wil het bedrijf vanuit de Drechtsteden een nieuwe standaard zetten voor innovatief en duurzaam personenvervoer over water. In dit project gaat Barone samenwerken met andere ondernemers, overheid en kennisinstellingen. In de zomer van 2019 zal de Futuro MK 1 te water worden gelaten.

De komende negen maanden wordt het schip gebouwd in de Duurzaamheidsfabriek, waar ook studenten kennis gaan maken met de nieuwe bouwtechniek. Barone wil snel varen, maar uitstoot reduceren door synthetische bio-based brandstof en elektrische motoren te introduceren. Elio & Sirio Barone: ‘De bouw van ons nieuwe schip wordt een intensieve periode. Daarin kiezen wij ervoor om de aanwezige kennis en kunde in de regio te omarmen. Samen met het technisch onderwijs en de faciliteiten in de Duurzaamheidsfabriek, maar ook door enkele excellente ondernemerscontacten kunnen wij ons droomschip realiseren.’ De ambitie is dit prototype uit te rollen en te laten produceren voor andere waterrijke steden.

Burgemeester Schrijer opende de bijeenkomst met de oproep dit voorbeeld van samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid te volgen. In aanwezigheid van deelnemende ondernemers, Duurzaamheidsfabriek en Drechtstedenbestuurders werd vervolgens de samenwerkingsintentie vastgelegd. Wethouder Maarten Burggraaf wenste het nieuw te bouwen schip symbolisch alvast een behouden vaart.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de steun vanuit het MKB-katalysatorfonds, waarmee de Drechtsteden innovaties in de (maritieme) maakindustrie wil stimuleren. Het Binnenvaart Centre of Excellence begeleidt het project door partijen samen te brengen.

Kick-off project Futuro MK1 in Binnenvaart Centre of Excellence

De komende negen maanden wordt het schip gebouwd in de Duurzaamheidsfabriek, waar ook studenten kennis gaan maken met de nieuwe bouwtechniek

Kick-off project Futuro MK1 in Binnenvaart Centre of Excellence

Barone wil snel varen, maar uitstoot reduceren door synthetische bio-based brandstof en elektrische motoren te introduceren.