Over ons

De Economic Development Board (EDB) bestaat uit bestuurders vanuit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid in de regio Drechtsteden. De zogenaamde Triple Helix. Onze missie? Het ontsluiten van de kracht van de Drechtsteden als industriële motor van de Rotterdamse Metropool. Wonen, Werken, Beleven en Innoveren staan centraal. De EDB bundelt de kracht van de triple helix door het initiëren en aanjagen van projecten. Deze projecten hebben impact op innovatie, vestigingsklimaat en werkgelegenheid. 

Wat doet de EDB?

Formeel is de EDB een adviescommissie van de Drechtsteden. Wij zien het als onze taak om gevraagd en ongevraagd te adviseren. We ontwikkelen de regio vanuit de innovatielijn met veel aandacht voor regioprofilering en het bouwen van netwerken. We geven kleur aan de Groeiagenda 2030.

De EDB laat zien dat de Drechtsteden het verschil maken. De uitstekende reputatie van haar robuuste specialistische maak- en servicebedrijven is uniek. Toegepaste kennis en hoogwaardig vakmanschap staan daarbij centraal. Daarbij hebben we een prachtige leefomgeving en een uitstekend opleidings- en innovatieklimaat.

De EDB bouwt aan:

  • Kennisinfrastructuur
  • Digitale infrastructuur
  • Ondernemersklimaat
  • Netwerken ten behoeve van maritieme techniek, smart industry, delta technologie en zorgtechnologie
  • Campusontwikkeling
  • Nieuwe vervoerssystemen over water