Drechtsteden koploper banengroei in Nederland voor mensen met arbeidsbeperking 

De Drechtsteden zijn koploper in de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking naar werk. Dat blijkt uit recent onderzoek van het UWV. De uitkeringsinstantie bekeek per regio onder meer hoeveel banen er tussen 2015 en 2018 bijkwamen voor deze groep inwoners.

Begin 2026 moeten er landelijk in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit heet ‘de banenafspraak’. Het kabinet heeft deze afspraak gemaakt met organisaties voor werkgevers en werknemers. De Drechtsteden is één van de regio’s waar de meeste banen zijn ontstaan voor bewoners die voorheen een beroep konden doen op de Wajong of de Sociale werkvoorziening.

Regionaal portefeuillehouder Peter Heijkoop is trots op de voorlopersrol van de Drechtsteden: ‘Fantastisch dat de samenwerking tussen onze zeven gemeenten nu ook op dit vlak vruchten afwerpt. Het UWV-onderzoek is een erkenning van een unieke samenwerking waarbij velen belangrijk zijn; werkgevers, lokale partijen en de Sociale Dienst Drechtsteden. Een publiek-private samenwerking pur sang! Dit resultaat laat zien dat onze aanpak werkt: op de werkplek bepalen welke ondersteuning een inwoner precies nodig heeft.’

De inzet voor mensen met een arbeidsbeperking sluit feilloos aan bij de gezamenlijke nieuwe visie voor het sociaal domein in de regio. De visie bestaat uit drie opgaven: ‘bestaanszekerheid versterken’, ‘ontwikkelen naar werk’ en ‘zorgen voor ondersteuning’. Doel is dat alle inwoners zelfstandig en volwaardig kunnen leven, werken, wonen en meedoen. Hierbij krijgen zij waar nodig hulp.