De Development Guide is uit!

Donderdag 18 juli nam Werkgevers Drechtsteden onze eerste Development Guide in ontvangst. Hierin wordt een overzicht gegeven van initiatieven die uitvoering geven aan de Groeiagenda 2030 van de Drechtsteden.

Wonen, Werken, Beleven en Innoveren zijn de belangrijkste thema’s. De Development Guide is een levend document. Wilt u een A4 toevoegen, aanpassen, of een gedrukte versie ontvangen? Mail heugten@edbdrechtcities.nl. Of download hem hier