Da Vinci College laat barrières verdwijnen

Grensdoorbrekend onderwijs: dat thema staat centraal binnen het strategisch beleidsplan 2019-2022 van het Da Vinci College. De samenwerking met het bedrijfsleven (die de basis vormt voor het hybride onderwijs), intensiveren, over muren heen kijken en de student centraal stellen: het zijn binnen de organisatie duidelijke speerpunten. ‘Hoe biedt onze verbinding met de regio de meeste meerwaarde en hoe optimaliseren we de responsiviteit van ons onderwijs? Door die vragen centraal te stellen en ermee aan de slag te gaan, boeken we vooruitgang,’ aldus Peter Vrancken, voorzitter van het college van bestuur.

Met elkaar innoveren

Het onderwijs van de 21ste eeuw gaat daarbij vooral ook over innovatie, creativiteit, duurzaamheid, technologie en omgevingsbewustzijn. Stuk voor stuk ingrediënten die binnen het Da Vinci College aanwezig zijn. De komende jaren wil het Da Vinci College zich steeds nadrukkelijker profileren als grensdoorbrekend kennis- en opleidingscentrum van en voor de regio. Vrancken: ‘De driehoek van leren, werken en innoveren vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van ons concept van hybride onderwijs, waarbij we ons responsief opstellen naar de arbeidsmarkt en samenleving. Dat betekent niet dat we een afwachtende houding aannemen. Integendeel.’

Da Vinci College laat barrières verdwijnen

Da Vinci College laat barrières verdwijnen