Categorie: Campusontwikkeling

Tweede online stagemarkt Career Boost

Na een succesvolle eerste editie organiseert Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden (PHOD) een tweede online stagemarkt. Door grote interesse ditmaal verspreid over drie dagen op 24, 25 en 26 november. Career Boost is onderdeel van de Dordrecht Academy en zet in op het verbinden van studenten aan werkgevers. Volgend jaar starten de eerste tweejarige hbo-opleidingen.

Lees meer

College Dordrecht stelt financieel arrangement op voor Dordrecht Academy

Er is weer een belangrijke stap gezet voor de realisatie van de Dordrecht Academy. Het college van B&W heeft een financieel arrangement samengesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad. De totale subsidie voor de Dordrecht Academy is € 5.860.000,- voor onder andere de huisvesting, de ontwikkeling van opleidingen en versterking van de aansluiting MBO – HBO.

Lees meer

Tientallen stageplaatsen aangeboden op online stagemarkt

De opleidingen van de Dordrecht Academy gaan volgend jaar van start. Toch wordt er al in september gestart met stageopdrachten. Naar aanleiding van de vraag vanuit het bedrijfsleven en studenten werd hiervoor een online stagemarkt georganiseerd. De Economic Development Board hielp met organiseren.

Lees meer

Dordrecht DID it: de eerste introductiedag voor studenten

De Drechtsteden zijn koploper in de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking naar werk. Dat blijkt uit recent onderzoek van het UWV. De uitkeringsinstantie bekeek per regio onder meer hoeveel banen er tussen 2015 en 2018 bijkwamen voor deze groep inwoners.

Lees meer

Oproep: neem deel aan ondernemerstafels Hoger Onderwijs Drechtsteden

Vanuit het programma Hoger Onderwijs Drechtsteden wordt hard gewerkt aan het realiseren van hoger onderwijs in- en voor de Drechtsteden. Momenteel wordt gewerkt aan een businessplan voor zo’n acht tot tien opleidingen. Behoeften van bedrijven worden hierin meegenomen door het voeren van ondernemersgesprekken, onder leiding van programmadirecteur Erwin van Braam. Ondernemers en bedrijven ontvangen uitnodigingen en kunnen zich aanmelden.

Lees meer

Onderwijs, gemeente en ondernemers gezamenlijk aan boord voor maritiem onderwijs in de regio

Op donderdag 20 juni tekende de gemeente Hardinxveld-Giessendam en de onderwijsinstellingen Gilde Vakcollege Techniek (vmbo), STC Group (mbo en hbo) en ROC Da Vinci College (mbo) een overeenkomst gericht op het gezamenlijk realiseren van een doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo en waar mogelijk hbo voor iedereen die aan de slag wil in de maritieme techindustrie in de regio Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Werkendam.

Lees meer

Verkenning HBO-trajecten

Op maandag 13 mei bezochten bestuurders en vertegenwoordigers vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven Rotterdam Academy. Tijdens dit bezoek kon de delegatie leren van de Rotterdamse ervaringen met Associate degree (Ad) opleidingen. Een Ad is een praktisch ingestoken tweejarige hbo-opleiding.

Lees meer

Plan Hoger Onderwijs in Dordrecht medio juni 2019 gereed

Vijf onderwijsinstellingen (Hogeschool Rotterdam, Avans, Inholland, Christelijke Hogeschool Ede en DaVinci College/HBO Drechtsteden), gemeentebesturen in de Drechtsteden en het regionale werkveld hebben op 4 februari de gezamenlijke ambitie geformuleerd om in Dordrecht hoger onderwijs te ontwikkelen dat past bij de Drechtsteden.

Lees meer

Da Vinci College laat barrières verdwijnen

Grensdoorbrekend onderwijs: dat thema staat centraal binnen het strategisch beleidsplan 2019-2022 van het Da Vinci College. De samenwerking met het bedrijfsleven (die de basis vormt voor het hybride onderwijs), intensiveren, over muren heen kijken en de student centraal stellen: het zijn binnen de organisatie duidelijke speerpunten. ‘Hoe biedt onze verbinding met de regio de meeste meerwaarde en hoe optimaliseren we de responsiviteit van ons onderwijs? Door die vragen centraal te stellen en ermee aan de slag te gaan, boeken we vooruitgang,’ aldus Peter Vrancken, voorzitter van het college van bestuur.

Lees meer
Bezig met laden